Batteriskåpet RedBlack – för säker laddning av batterier


Det batteriladdningsskåp som StegoPlast Composite har tillverkat möter höga krav på säker laddning av batterier. Funktionalitet och säkerhet återfinns i alla detaljer i den genomtänkta konstruktionen. 
​​​​​​​
  • Batteriladdningsskåpet är väl ventilerat. Laddningsutrymmet skyddas av en transparent säkerhetslucka.
  • En mikrobrytare styrs av luckan. Laddningen stoppas automatiskt när luckan öppnas. 
  • Allt material som kan komma i kontakt med batterisyra är syraresistent.
  • Elcentral med kontrollampor, jordfelsbrytare, automatsäkring och vägguttag.
  • Om batteriet skulle läcka ut batterisyra samlas det upp i hyllorna som är utformade som tråg.
  • Skåpet är testat och godkänt av Intertek Semko AB för S- och CE-märkning.


Observera: Verkstäder där laddning av batterier sker, måste ha för ändamålet speciella utrymmen som till exempel batteriladdningsskåp eller batteriladdningsrum med mekanisk ventilation. Detta är ett krav från Arbetsmiljöverket.

Du som har behov av utrymme för säker laddning av batterier bör omgående kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vill du läsa mer om batteriskåpet RedBlack? Besök batteriskåpets hemsida www.redblack.se
 

loading...