Komposticon

Fyra fack - jämnare värme

Problemet med att kompostera är att avskilja efterkomposteringssats från förkomposteringssats samt att skapa jämn värme under hela året i komposten.

Detta är löst på ett genialiskt sätt i Komposticon 1500, genom att indela behållaren i fyra fack. Först fylls det ena facket. När detta är fullt vrids locket och därmed inkastluckan ett kvarts varv och nästa fack börjar fyllas osv. När material fylls i det fjärde facket och hela processen är igång, fortsätter efterkomposteringen i de andra tre facken.

Genom att förkompostering och efterkompostering sker i samma behållare, skapas en jämn temperatur och därmed hög kapacitet även under vinterhalvåret.

Den slutliga restprodukten från processen är näringsrik kompostjord som direkt kan användas som jordförbättringsmedel.

Liten med stor kapacitet

Komposticon 1500 är lättplacerad och är trots sin litenhet en mycket effektiv kompoststation, för kompostering av köks och trädgårdsavfall. Den är skadedjurssäker med markkontakt.

Tack vare markkontakten kan mask krypa upp i komposten och effektivt hjälpa till att luckra upp och bryta ner komposten till mull. Istället för dyr mekanisk utrustning tas maskarna till hjälp.

Syrecirkulation utan el

En balanserad syretillförsel sker genom själv-cirkulation. En 10 cm grov slang grävs ner i marken på c:a 1 m djup i en 7,5 m lång slinga. Ena änden sticker upp intill behållaren 10 cm ovan marknivå och den andra änden är centrerad i botten på behållaren.

I locket finns ett rör/skorsten. Röret sticker upp en halvmeter ovanför locket. Genom nivåskillnaden mellan inlopp och utlopp samt temperaturskillnaderna mellan ytterluften och luften i slangen erhålls ett självdrag, en sk skorstenseffekt, som fugerar såväl sommar som vinter.

Snabb tömning

Kompostbehållarens yttervägg är uppdelad i fyra löstagbara delar. Vid tömning, som görs av ett fack i taget, tas först locket av. Därefter lyfts ytterväggen på det äldsta facket upp, så att den färdiga kompostjorden friläggs och kan tas ut med en spade på ett enkelt sätt.

Isolerad och robust

Komposticon 1500 är tillverkad i slagtålig ABS-plast och metalldelarna i rostfritt material. Ytterväggen och locket på behållaren är väl isolerade för att motstå kyla på vintern. På detta sätt erhålls en högre och jämnare kapacitet även under den kalla årstiden. Ytterväggarna är dessutom beklädda med ett robust träskydd för yttre åverkan.

Montering - installation

Kompstbehållaren levereras i delar och monteras på plats. Hela installationsarbetet är mycket enkelt och tar endast ett par timmar att göra.
Se även den separata monteringsanvisningen.


Fyra fack - jämnare värme
Fyra fack - jämnare värme
Liten med stor kapacitet
Liten med stor kapacitet
Syrecirkulation utan el
Syrecirkulation utan el
Snabb tömning