Vakuuminjicering

Metoden bygger på att två stycken formhalvor används: en honform och en hanform.

Eftersom polysterhartset injiceras under vakuum, så ger metoden en bra arbetsmiljö. Operatören utsätts inte för lösningsmedel. Gelcoat (färgen på produkten) kan läggas antingen på den synliga utsidan men även på baksidan (hanformen).

Ett vakuuminjicerat laminat får slät yta på båda sidor samt att godstjockleken hela tiden är densamma (bestäms av utrymmet mellan formhalvorna).

På bilderna tillverkas ett lock till en pumpstation.

loading...