Formtillverkning

För att kunna tillverka en produkt i armerad plast behövs en form. För att tillverka en form behövs en modell (plugg). Modellen kan tillverkas för hand eller ännu hellre fräsas fram efter en CAD/CAM-fil.

Nedan visas underredet till en toalettstol som är vacuuminjicerad. Bilderna visar en lackerad modell till honformen, honformen, hanformen, fräsfixtur och färdigtillverkad detalj. 

loading...